Nauka angielskiego

Oto istotne punkty, o których student powinien wiedzieć.

Uwaga studentów powinna być skupiona cały czas na nauczycielu. Książka używana jest wyłącznie podczas czytania i drugiej godziny, gdy wprowadzany jest nowy materiał, wówczas tłumaczenia zawarte w książce mogą być pomocne. Studenci powinni unikać jedzenia w klasie, używania telefonu komórkowego oraz pisania (oprócz dyktand) itd. ponieważ ich uwaga ulega szybkiemu rozproszeniu.

Pytania zadawane są dwukrotnie w szybkiej kolejności, a odpowiedź "wyciągana" jest od studentów. Podczas lekcji trzeba być skupionym przez caly czas i kontrolować pomyłki innych, gdyż na ich błędach można sie rownież uczyć.

Studenci powinni unikać zadawania pytań nauczycielowi. Metoda Callana polega na szybkości. Jeżeli nauczyciel poświęciłby czas na odpowiadanie na pytania, a nie na lekcję, lekcja straciłaby sens, cel i studenci nie odnieśliby żadnych korzyści z nauki.

Metoda Callana polega na ciągłym powtarzaniu, nie tylko na powtarzaniu pytań przez studenta , ale także lekcji po lekcji. Tego rodzaju nauka na pewno przyniesie efekty w postaci znajomości zrealizowanego materiału.

Studenci mogą oczekiwać od nauczyciela:

- postawy w pozycji stojącej i aktywności przez całą lekcję (mogą usiąść podczas czytania i dyktanda);
- czystego i jasnego mówienia;
- sprawiedliwego rozdzielania pytań wśród studentów w klasie;
- stosownego stroju.