Metoda Callana

Metoda Callana jest jedną ze skutecznych metod nauki języka obcego, Nauka opiera się na konwersacji. Uczniom zadawane są pytania i przy braku czasu na głębsze zastanowienie się, automatycznie udzielają odpowiedzi.

Pierwsza, najdłuższa, część lekcji prowadzona Metodą Callana składa się z pytań zadawanych studentowi w szybkim tempie. Student powtarza za nauczycielem, naśladując jego wymowę i akcent.

Środkowa część lekcji poświęcona jest czytaniu. Tekst czytanki można znaleźć bezpośrednio w książce studenta. Ròwnież w trakcie czytania poprawiane są błędy popełniane przez studentów.

Po czytaniu następuje dyktando, które jest czytane przez nauczyciela. Tak samo jak w trakcie czytania, materiał odpowiada paragrafowi, który jest obecnie przerabiany przez studentów. Dyktando jest biernym ćwiczeniem słuchowym, pisanie natomiast ćwiczeniem produkcyjnym, Obie te czynności powodują polepszenie umiejętności językowych studenta. Nauczyciel prowadzi dyktando, przy szybkości, która pozwala studentowi zrozumieć tekst w języku obcym, jak ròwnież przygotować go pod kątem egzaminacyjnym.

Podczas drugiej godziny lekcyjnej wprowadzany jest nowy materiał. Nauczyciel wyjaśnia nowe słownictwo, a także kontynuuje pomoc przy doskonaleniu zdolności mówienia, czytania i pisania studentów.